Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-, (3aa,4a,7a,7aa)- [engelsk]    5-Norbornen-2,3,dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C9H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap