Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(4-Dimetylamino-3-metylfenyl)metylkarbamat [norsk]    PHENOL, 4-(DIMETHYLAMINO)-3-METHYL-, METHYLCARBAMATE (ESTER) [engelsk]    Aminokarb [synonym]   molekylformel: C11H16N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap