Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(Acetoksy)trifenylstannan [norsk]    STANNANE, (ACETYLOXY)TRIPHENYL- [engelsk]    Fentinacetat, Trifenyltinnacetat [synonym]   molekylformel: C20H18O2Sn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap