Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
a-Bromtoluen, (Brommetyl)benzen [synonym]    Benzylbromid [norsk]   BENZENE, (BROMOMETHYL)- [engelsk]   molekylformel: C7H7Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap