Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
BENZENE, (CHLOROMETHYL)- [engelsk]    Benzylklorid [norsk]    (Klormetyl)benzen [synonym]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
OXIRANE, (CHLOROMETHYL)- [engelsk]    3-Klor-1,2-epoksypropan [norsk]    Epiklorhydrin [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap