Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, (DICHLOROMETHYL)- [engelsk]    (Diklormetyl)benzen [norsk]    Diklortoluen, Benzylidenklorid [synonym]   molekylformel: C7H6Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap