Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-(DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    2-Dimetylaminoetanol [norsk]   molekylformel: C4H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    (Dimetylamino)acetonitril [norsk]   molekylformel: C4H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-(DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    1-Dimetylamino-2-propanol [norsk]   molekylformel: C5H13NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap