Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(Dimetylamino)acetonitril [norsk]    ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C4H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap