Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(E)-Dimetyl-3-dimetylamino-1-metyl-3-okso-1-propenylfosfat [norsk]    PHOSPHORIC ACID, 3-(DIMETHYLAMINO)- 1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER, (E)-  [engelsk]    Dikrotofos [synonym]   molekylformel: C8H16NO5P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap