Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(E)-Etyl-2-butenat [norsk]    2-BUTENOIC ACID, ETHYL ESTER, (E)- [engelsk]    Etylkrotonat [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap