Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
(Klormetyl)benzen [synonym]    Benzylklorid [norsk]   BENZENE, (CHLOROMETHYL)- [engelsk]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap