Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
SULFUR FLUORIDE (SF6), (OC-6-11)- [engelsk]    Svovelheksafluorid [norsk]   molekylformel: F6S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
TELLURIUM FLUORIDE (TeF6), (OC-6-11)- [engelsk]    Tellurheksafluorid [norsk]   molekylformel: F6Te
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
IRON, TRIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (OC-6-11)- [engelsk]    Ferbam [norsk]   molekylformel: C9H18FeN3S6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap