Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(S-Propyl)butyletyltiokarbamat [norsk]    CARBAMOTHIOIC ACID, BUTYLETHYL-, S-PROPYL ESTER  [engelsk]    Pebulat [synonym]   molekylformel: C10H21NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap