Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
OSMIUM OXIDE (OsO4), (T-4)- [engelsk]    Osmium(VIII)oksid [norsk]    Osmiumtetraoksid [synonym]   molekylformel: O4Os
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFUR FLUORIDE (SF4), (T-4)- [engelsk]    Svoveltrafluorid [norsk]   molekylformel: F4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIUM, DICHLORODIOXO-, (T-4)- [engelsk]    Kromylklorid [norsk]    Dioksokrom(VI)klorid [synonym]   molekylformel: Cl2CrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NICKEL CARBONYL (NI(CO)4), (T-4)- [engelsk]    Nikkeltetrakarbonyl [norsk]    Nikkelkarbonyl, Tetrakarbonylnikkel [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
TITANIUM CHLORIDE (TiCl4) (T-4)- [engelsk]    Titan(IV)klorid [norsk]    Titantetraklorid [synonym]   molekylformel: Cl4Ti
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ALUMINATE(1-), TETRAHYDRO-, LITHIUM, (T-4)- [engelsk]    Aluminiumlitiumhydrid [norsk]    Litiumaluminiumhydrid [synonym]   molekylformel: AlH4Li
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ZINC, BIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (T-4)- [engelsk]    Sink-bis(N,N-dimetylditiokarbamat) [norsk]    Ziram [synonym]   molekylformel: C6H12N2S4Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ZINC, BIS(1-HYDROXY- 2(1H)-PYRIDINETHIONATO-O,S)-, (T-4)- [engelsk]    Sink-bis(2-pyridintion-1-oksid) [norsk]    Sinkpyriton. [synonym]   molekylformel: C10H8N2O2S2Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap