Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, (TRIFLUOROMETHYL)- [engelsk]    (Trifluormetyl)benzen [norsk]    Benzotrifluorid [synonym]   molekylformel: C7H5F3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap