Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(Triklormetyl)benzen [norsk]    BENZENE, (TRICHLOROMETHYL)- [engelsk]    Triklotoluen [synonym]   molekylformel: C7H5Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap