Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
(Z)-2-Butendikarboksylsyre [norsk]    2-BUTENEDIOIC ACID (Z)-  [engelsk]    Maleinsyre [synonym]   molekylformel: C4H4O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
(Z)-Dimetyl-1-metyl-3-metylamino-3-okso-1-propenylfosfat [norsk]    PHOSPHORIC ACID, DIMETHYL 1-METHYL-3-(METHYLAMINO)-3-OXO-1-PROPENYL ESTER, (Z)- [engelsk]    Monokrotofos, Dimetyl-cis-1-metyl-2-metylkarbamoylvinylfosfat [synonym]   molekylformel: C7H14NO5P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap