Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
stemme; fig: bringe i harmoni (med), (avstemt etter) [norsk]    attune (to) [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no