Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
avslutt(e), (gå) tilbake [norsk]    exit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no