Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(jakke)merke (allment); knapp (IKT) [avløserord]    button [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet