Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
informasjonskanal, (nyhets)kilde [norsk]    RSS feed, RSS stream, RSS channel [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no