Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
engasjert, ihuga, helhjertet (allment); dedisert (litt.); dedikert, (særskilt) tilordnet og tilpasset (IKT) [avløserord]    dedicated [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet