Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(skog)avløvning; ødeleggelse av skog med kjemiske midler [norsk]    defoliating [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no