Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
(slå) av/på, skifte (mellom) [norsk]    toggle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no