Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
skjerm, tegnrute, (tekst)vindu [avløserord]    display [norsk]   (t.d. på telefonen)
Norske avløserord for importord © Språkrådet