Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(the) Lagting [engelsk]    Lagtinget [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet