Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(the) Storting [engelsk]    Stortinget [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
(the) Storting's Presidium [engelsk]    Stortingets presidentskap [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet