Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
FURAN, TETRAHYDRO, - Dietylenoksid [engelsk]    Tetrahydrofuran [norsk]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap