Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
Soma, -atis [latin]    legeme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Derma, -atis [gresk]    lærhud [norsk]   (lat. syn.: Corium)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Haima, -atis [gresk]    blod [norsk]   (lat. syn.: Sanguis)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Hepar, -atis [gresk]    lever [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Keras, -atis [gresk]    horn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lemma, -atis [gresk]    skjede, hylster [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Stoma, -atis [gresk]    åpning, munn [norsk]   (lat. syn.: Os)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chroma, -atis [gresk]    farge [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Plasma, -atis [gresk]    stoff, masse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pneuma, -atis [gresk]    luft [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sperma, -atis [latin]    sæd [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Stroma, -atis [latin]    dekke, underlag [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cavitas, -atis [latin]    hule, hulrom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chiasma, -atis [latin]    krysning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Systema, -atis [gresk]    system, oppstilling [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Diaphragma, -atis [latin]    mellomgulv [norsk]   (gr. syn.: Phren)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Extremitas, -atis [latin]    ytterste del, lem [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen