Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
-ing [bokmål/riksmål/nynorsk]    Brukt for å danne verbale substantiv av verb, som i sykling. Brukt for å danne substantiv av adjektiv, som i slemming. Brukt for å danne substantiv av andre substantiv, som i viking Brukt for å danne substantiv (innbyggernavn) av stedsnavn, f.eks. bæring, elverumsing, østfolding.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
-ing [engelsk]    brukt for å danne verbale substantiv av verb, eller continuous tense.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
opptrappe/-ing [norsk]    step-up [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filbehandler, -ing [norsk]    filemanager [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Cross-country ski-ing [engelsk]    Langrenn [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com