Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
Sectio, -ionis [latin]    snitt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Versio, -ionis [latin]    dreining [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Adaptio, -ionis [latin]    tilpasning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Functio, -ionis [latin]    funksjon, virkning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Deviatio, -ionis [latin]    avvik [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Extensio, -ionis [latin]    strekning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Formatio, -ionis [latin]    dannelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Nutritio, -ionis [latin]    ernæring [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Absorptio, -ionis [latin]    absorpsjon, oppsugning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Derivatio, -ionis [latin]    avledning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Resorptio, -ionis [latin]    oppsuging [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ruminatio, -ionis [latin]    drøvtygging [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Supinatio, -ionis [latin]    utoverdreining [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Respiratio, -ionis [latin]    åndedrett [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Accomodatio, -ionis [latin]    akkomodasjon, tilpasning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Articulatio, -ionis [latin]    leddforbindelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen