Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Økonomileder/-sjef [norsk]    Head of Finance [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
listemoderator, postmester, -sjef [norsk]    postmaster [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no