Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
-tall / -talls, hudretall / hundretalls [norsk]    Et hundretall mennesker (omtrent 100); hundretalls (flere hundre).
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad