Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Kromosom-undersøkelse [norsk]    En undersøkelse av om det er normalt eller unormalt kromosom-antall eller -utseende i de syke myelomcellene
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
kontrollstudie, -undersøkelse [norsk]    case-control study [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen