Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
P-verdi [norsk]    P value [engelsk]   (P-verdien til en z-test, alltid stor 'P') [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
U-VERDI [norsk]    Måleenhet for varmeisolasjon.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
k-verdi [tidligere]    U-verdi / varmemotstand [norsk]   U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W) som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadratmeter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
RGB-verdi [norsk]    RGB value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Beta-verdi [norsk]    Et uttrykk for hvordan kursen til en aksje svinger i forhold til markedet. Verdier under 1,0 impliserer at aksjens kurs svinger mindre enn markedet forøvrig.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Type-lengde-verdi [norsk]    Type-Length-Value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft