Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
...sjef [norsk]    Head of the ... Department [engelsk]   (spesifikk term for avd.sjef)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune