Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]    1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]    Heksafluoraceton [synonym]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap