Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,1,1-Trikloretan [norsk]    ETHANE, 1,1,1-TRICHLORO- [engelsk]    Metylkloroform [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap