Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan [norsk]    ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO- [engelsk]   molekylformel: C2Cl3F3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap