Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO- [engelsk]    1,1,2,2-Tetrakloretan [norsk]   molekylformel: C2H2Cl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap