Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- [engelsk]    1,1,2-Trikloretan [norsk]    Etylentriklorid [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap