Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO- [engelsk]    1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan [norsk]   molekylformel: C2Cl3F3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap