Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO- [engelsk]    DDT [norsk]   molekylformel: C14H9Cl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap