Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,1'-BIPHENYL [engelsk]    Bifenyl [norsk]   molekylformel: C12H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
1,1'-BIPHENYL, 4-NITRO- [engelsk]    4-Nitrobifenyl [norsk]   molekylformel: C12H9NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1'-BIPHENYL, CHLORO DERIVS. [engelsk]    Polyklorerte bifenyler [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap