Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANOL, 1,1'-DIOXYBIS- [engelsk]    Bis(1-hydroksysykloheksyl)peroksid [norsk]   molekylformel: C12H22O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap