Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO- [engelsk]    Bis(2-kloretyl)eter [norsk]   molekylformel: C4H8Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap