Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
BUTANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Dibutyleter [norsk]   molekylformel: C8H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Dietyleter [norsk]    Eter [synonym]   molekylformel: C4H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Divinyleter [norsk]   molekylformel: C4H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Difenyleter [norsk]   molekylformel: C12H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Dipropyleter [norsk]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap