Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,1-DICHLORO- [engelsk]    1,1-Dikloretan [norsk]   molekylformel: C2H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,1-DICHLORO- [engelsk]    1,1-Dikloreten [norsk]    1,1-Dikloretylen, Vinylidenklorid [synonym]   molekylformel: C2H2Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap