Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
METHANESULFENAMIDE, 1,1-DICHLORO-N-[(DIMETHYLAMINO)SULFONYL]-1-FLUORO-N-PHENYL- [engelsk]    1,1-Diklor-N-(dimetylamino)sulfonyl-N-fenyl-1-fluormetansulfenamid [norsk]    Diklofluanid [synonym]   molekylformel: C9H11Cl2FN2O2S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap