Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
THIOPHENE, TETRAHYDRO-, 1,1-DIOXIDE [engelsk]    Tetrahydrotiofen-1,1-dioksid [norsk]    Tetrahydrotiofensulfon [synonym]   molekylformel: C4H8O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap